SJTU ülikoolieelne programm

Shanghai Jiao Tongi ülikooli SJTU ülikoolieelne programm, mis on lühendatud kui SJTU, on mõeldud rahvusvahelistele üliõpilastele.
SJTU ülikoolieelses programmis saavad rahvusvahelised üliõpilased vajaduse korral parandada oma keeleoskust, akadeemilist sooritust ja kultuurilist kohanemisvõimet ning panna seeläbi kindla aluse oma edasisele bakalaureuseõppele.
Lavastatakse vastavalt SJTU ülikoolieelne programm A ja ülikoolieelne programm B. Ülikoolieelne programm A ja ülikoolieelne programm on vastavalt lavastatud. Programm A on mõeldud üliõpilastele, kes on juba saavutanud hea hiina keele oskuse taseme (HSK 4 - §180 või samaväärne), kuid vajavad SJTU bakalaureuseõppe vastuvõtu nõuete täitmiseks hiina, inglise ja matemaatika akadeemiliste ainete parandamist. Programm B sobib õpilastele, kellel ei ole hiina keele oskust, kuid kes saavad teistes õppeainetes hästi hakkama. Õpilastele antakse intensiivne hiina keele koolitus. Nad saavad SJTU nõuete täitmiseks edusamme teha ka inglise keeles, matemaatikas ja teistes õppeainetesüliõpilaste vastuvõtt.
<1>